сряда, 19 декември 2012 г.

Основни придружаващи документи необходими при извършване на износ

  •  EORI регистрация
  • Оригинална фактура (Invoice)
  • Опаковъчен лист (Packing List)
  • Документ за произход /в случай на ползване на преференции/-EUR.1, Form A
  • Документ за статут /в случай на ползване на преференции/-A.TR, T2L
  • Сертификати за произход, качество и др. /само ако се изискват от компетентните органи/.
  • Товарителница-CMR, CIM, куриерска товарителница и др.
  • CARNET TIR 
  •  Други документи свързани със спецификата на стоката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар