сряда, 19 декември 2012 г.

Основни придружаващи документи при извършването на транзитна операция

  •  EORI регистрация
  • Оригинална фактура (Invoice)
  • Опаковъчен лист (Packing List)
  •  Копие на транспортната фактура, ако транспорта не е включен в цената на стоката и е дължим
  • Документ за произход /в случай на ползване на преференции/-EUR.1, Form A
  • Документ за статут /в случай на ползване на преференции/-A.TR, T2L
  • Сертификати за произход, качество и др. /само ако се изискват от компетентните органи/.
  • Транспортни  документи - CMR, TIR и др.
  • Други документи свързани със спецификата на стоката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар