сряда, 19 декември 2012 г.

Основни придружаващи документи необходими при извършването на внос


 •  EORI регистрация
 • Оригинална фактура (Invoice)
 • Опаковъчен лист (Packing List)
 • Копие на транспортната фактура, ако транспортът не е включен в цената на стоката и е дължим
 • Документ за произход /в случай на ползване на преференции/-EUR.1, Form A
 • Документ за статут /в случай на ползване на преференции/-A.TR, T2L
 • Сертификати за произход, качество и др. /ако се изискват от компетентните органи/.
 • Платежни нареждания за Мито и ДДС - оригинали от банката, а в случай на електронно банкиране - разпечатки 
 • Товарителница-CMR, CIM, куриерска товарителница и др.
 • CARNET TIR
 • Други документи свързани със спецификата на стоката.

Няма коментари:

Публикуване на коментар